Universidade de Vigo
IDIOMA 
PTESGL
Jose Saramago
 

Blog
Junho 2019


"A tica a menos abstracta de todas as coisas"

Jos Saramago

Facebook Ctedra Jose Saramago Twitter Ctedra Jose Saramago RSS Ctedra Jose Saramago